Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia
do konkursu Ambasador
Lindt EXCELLENCE!
Bądź z nami w naszych mediach społecznościowych,
aby w nadchodzących tygodniach dowiedzieć się
kto zdobędzie tytuł Ambasadora!